English

ابزار آزمایش آروین

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - شرکت تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی مکانیک خاک - شرکت تولید کننده تجهیزات

شرکت ابزار آزمایش آروینشرکت ابزار آزمایش آروین
متاسفانه به علت پایان اعتبار بسته عضویتی اطلاعات تماس این شرکت در دسترس نمی باشد.

دستگاه نفوذ ناپذیری آب در بتن

دستگاه نفوذ ناپذیری آب در بتن

 کارایی:

این دستگاه جهت تعیین مقدار عمق  نفوذ  آب در بتن در مدت زمان و فشار معین بر روی نمونه های بتن به اندازه mm 120 *200*200 با وزن تعریف شده معین طبق استاندارد مورد آزمایش قرار می گیرد.

مشخصات فنی:

سه عدد سیلندر مدرج 200 سی سی جهت اندازه گیری میزان آب وارد شده بر روی نمونه    

سه عدد قالب نفوذناپذیری آب در بتن به اندازه mm 120 *200*200

دستگاه تامین فشار هوا 50 لیتری با فشار 10 بار

درصورت نیاز برای آزمایش شش نمونه بتن طبق سفارش این دستگاه قابل تولید می باشد.

سریال DIN 1048 – ISO 7032 , EN 123902
بازدید : 968
دستگاه نفوذ ناپذیری آب در بتن
سایر محصولات شرکت ابزار آزمایش آروین
^
شرکت ابزار آزمایش آروین
حامی بانک اطلاعات صنعت ایران (Besi.co)