English

ابزار آزمایش آروین

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - شرکت تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی مکانیک خاک - شرکت تولید کننده تجهیزات

شرکت ابزار آزمایش آروینشرکت ابزار آزمایش آروین
متاسفانه به علت پایان اعتبار بسته عضویتی اطلاعات تماس این شرکت در دسترس نمی باشد.

دستگاه تعین درصد هوای بتن

کارایی:

این دستگاه جهت تعیین مقدار حباب هوای بتن تازه بر اساس مشاهده تغییر حجم در اثر فشار مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:

قسمت بالایی دستگاه ساخته شده توسط دستگاه CNC  از آلومینیوم

مخزن دستگاه از فولاد مقاوم

گیج نمایش فشار 5/2 bar

ظرفیت مخزن 6 لیتر

میله استاندارد تراکم

          دارای یک عدد پمپ باد دستی

سریال BS1881/106 ,ASTM C 231 ,EN 1230/
بازدید : 371
دستگاه تعین درصد هوای بتن
سایر محصولات شرکت ابزار آزمایش آروین
^
شرکت ابزار آزمایش آروین
حامی بانک اطلاعات صنعت ایران (Besi.co)