English

ابزار آزمایش آروین

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - شرکت تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی مکانیک خاک - شرکت تولید کننده تجهیزات

شرکت ابزار آزمایش آروینشرکت ابزار آزمایش آروین
متاسفانه به علت پایان اعتبار بسته عضویتی اطلاعات تماس این شرکت در دسترس نمی باشد.

جک مارشال آنالوگ

این دستگاه دارای موتور گیربکس با سرعت ثابت و یکنواخت 50/8mm/min می باشد.

مشخصات دستگاه :

  • دارای قالب استابیلیتی مقاوم

  • رنگ نیرو به ظرفیت 3000kg

  • رنگ الکترو استاتیک

  • وزن 95kg

بازدید : 469
جک مارشال آنالوگ
سایر محصولات شرکت ابزار آزمایش آروین
^
شرکت ابزار آزمایش آروین
حامی بانک اطلاعات صنعت ایران (Besi.co)