English

ابزار آزمایش آروین

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - شرکت تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی مکانیک خاک - شرکت تولید کننده تجهیزات

شرکت ابزار آزمایش آروینشرکت ابزار آزمایش آروین
متاسفانه به علت پایان اعتبار بسته عضویتی اطلاعات تماس این شرکت در دسترس نمی باشد.

مخلوط کن اتوماتیک سیمان

از جمله استاندارد ها:

AsTM C305

Bs 3892

EN 196-1

DiN 1164

با استفاده از این دستگاه اتوماتیک انتخاب کلید مناسب میتوان اختلاط ملات سیمان استاندارد های مورد نظر را به طور اتوماتیک انجام داد.

بازدید : 545
مخلوط کن اتوماتیک سیمان
سایر محصولات شرکت ابزار آزمایش آروین
^
شرکت ابزار آزمایش آروین
حامی بانک اطلاعات صنعت ایران (Besi.co)