English

ابزار آزمایش آروین

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - شرکت تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی مکانیک خاک - شرکت تولید کننده تجهیزات

شرکت ابزار آزمایش آروینشرکت ابزار آزمایش آروین
متاسفانه به علت پایان اعتبار بسته عضویتی اطلاعات تماس این شرکت در دسترس نمی باشد.

دستگاه تعیین کارپذیری V شکل

کارایی:

از این وسیله جهت تعیین زمان جاری شدن بتن خود تراکم که خود معیار برای تعیین قابلیت پراکندگی بتن است استفاده می شود

مشخصات :

ظرفیت 10 لیتر

مستقر روی پایه در قسمت با لایی

قسمت تخلیه مجهز به درب آب بندی می باشد.

دارای رنگ الکترواستاتیک مقاوم

وزن: 12 kg

بازدید : 481
دستگاه تعیین کارپذیری V  شکل
سایر محصولات شرکت ابزار آزمایش آروین
^
شرکت ابزار آزمایش آروین
حامی بانک اطلاعات صنعت ایران (Besi.co)