English

ابزار آزمایش آروین

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - شرکت تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی مکانیک خاک - شرکت تولید کننده تجهیزات

شرکت ابزار آزمایش آروینشرکت ابزار آزمایش آروین
متاسفانه به علت پایان اعتبار بسته عضویتی اطلاعات تماس این شرکت در دسترس نمی باشد.

آزمایش به روش کی اسلامپ

این وسیله جهت سنجش سریع میزان روانی یا استحکام بتن تازه در سایت یا قالب بتن برای مقایسه نمودن با اسلامپ بتن استفاده می گردد.این آزمایش برای بتن دارای سنگدانه های کوچکتر از 5/37mm  انجام می پذیرد. و قطر داخلی لوله کالیبره شده 20  mm می باشد.

وزن: 500  g

ابعاد: L*W*H  50*50*400 mm

بازدید : 315
 آزمایش به روش کی اسلامپ
سایر محصولات شرکت ابزار آزمایش آروین
^
شرکت ابزار آزمایش آروین
حامی بانک اطلاعات صنعت ایران (Besi.co)