English

ابزار آزمایش آروین

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - شرکت تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی مکانیک خاک - شرکت تولید کننده تجهیزات

شرکت ابزار آزمایش آروینشرکت ابزار آزمایش آروین
متاسفانه به علت پایان اعتبار بسته عضویتی اطلاعات تماس این شرکت در دسترس نمی باشد.

قالب خمشی تیر بتن

این قالب ها در انواع زیر با بهترین کیفیت ارائه می شود:

قالب خمشی تیر بتن 200*200*750mm

قالب خمشی تیر بتن 150*150*650 mm

    قالب خمشی تیر بتن 100*100*500 mm

بازدید : 251
قالب خمشی تیر بتن
سایر محصولات شرکت ابزار آزمایش آروین
^
شرکت ابزار آزمایش آروین
حامی بانک اطلاعات صنعت ایران (Besi.co)