English

ابزار آزمایش آروین

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - شرکت تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی مکانیک خاک - شرکت تولید کننده تجهیزات

شرکت ابزار آزمایش آروینشرکت ابزار آزمایش آروین
متاسفانه به علت پایان اعتبار بسته عضویتی اطلاعات تماس این شرکت در دسترس نمی باشد.

قالب کششی بتن – روش برزیلین

از این قالب جهت تست مقاومت کششی نمونه های استوانه ای به روش دو نیم شدن استفاده می شود.

قالب کششی بتن در دو سایز 4 و 6 اینچ آماده تحویل می باشد.

بازدید : 395
قالب کششی بتن – روش برزیلین
سایر محصولات شرکت ابزار آزمایش آروین
^
شرکت ابزار آزمایش آروین
حامی بانک اطلاعات صنعت ایران (Besi.co)