English

ابزار آزمایش آروین

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - شرکت تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی مکانیک خاک - شرکت تولید کننده تجهیزات

شرکت ابزار آزمایش آروینشرکت ابزار آزمایش آروین
متاسفانه به علت پایان اعتبار بسته عضویتی اطلاعات تماس این شرکت در دسترس نمی باشد.

دستگاه مغزه گیری بتن- کرگیری بتن

از این دستگاه جهت عملیات مغزه گیری افقی و عمودی از قطر 2 الی 6 اینچ می توان استفاده نمود.

بازدید : 964
دستگاه مغزه گیری بتن- کرگیری بتن
سایر محصولات شرکت ابزار آزمایش آروین
^
شرکت ابزار آزمایش آروین
حامی بانک اطلاعات صنعت ایران (Besi.co)