English

ابزار آزمایش آروین

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - شرکت تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی مکانیک خاک - شرکت تولید کننده تجهیزات

شرکت ابزار آزمایش آروینشرکت ابزار آزمایش آروین
متاسفانه به علت پایان اعتبار بسته عضویتی اطلاعات تماس این شرکت در دسترس نمی باشد.

مته های مغزه گیری بتن و آسفالت

این مته های مغزه گیری در اندازه های  مختلف2 اینچ، 3 اینچ ، 4 اینچ ، 6 اینچ قابل ارائه می باشد.

بازدید : 228
مته های مغزه گیری بتن و آسفالت
سایر محصولات شرکت ابزار آزمایش آروین
^
شرکت ابزار آزمایش آروین
حامی بانک اطلاعات صنعت ایران (Besi.co)