English

ابزار آزمایش آروین

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - شرکت تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی مکانیک خاک - شرکت تولید کننده تجهیزات

شرکت ابزار آزمایش آروینشرکت ابزار آزمایش آروین
متاسفانه به علت پایان اعتبار بسته عضویتی اطلاعات تماس این شرکت در دسترس نمی باشد.

نگهداری فولادی و لاستیک کپینگ

این لوازم جهت کپینگ نمونه های استوانه ای که جنس آن از لاستیک بوده و آسان تر از روش ذوب کپینگ می باشد  می توان در انجام آزمایش استفاده نمود. 

بازدید : 272
نگهداری فولادی و لاستیک کپینگ
سایر محصولات شرکت ابزار آزمایش آروین
^
شرکت ابزار آزمایش آروین
حامی بانک اطلاعات صنعت ایران (Besi.co)