English

ابزار آزمایش آروین

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - شرکت تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی مکانیک خاک - شرکت تولید کننده تجهیزات

شرکت ابزار آزمایش آروینشرکت ابزار آزمایش آروین
متاسفانه به علت پایان اعتبار بسته عضویتی اطلاعات تماس این شرکت در دسترس نمی باشد.

دستگاه سه محوری خاک اتوماتیک

دستگاه سه محوری خاک

 

کارایی:

دستگاه سه محوری خاک اتوماتیک

 

هدف از این آزمایش به دست آوردن پارامترهای مقاومت برشی خاک است آزمایش سه محوری نسبت به آزمایش های دیگر روش پیچیده تر و قابل اعتماد تری برای تعیین مقاومت برشی خاک می باشد در این آزمایش نمونه ای از خاک با مشخصات استاندارد برداشته شده یک غشا ظریف و نازک دور آن کشیده می شود و سپس در داخل محفظه ای استوانه ای شکل که معمولا مملو از آب یا گلیسرین است قرار می گیرد. برای آنکه نمونه تخت برش گسیخته شود. یک تنش محوری از طریق یک بازوی قائم که برای اعمال بار نصب شده به نمونه اعمال می شود این تنش، تنش انحرافی نام دارد. این دستگاه به سه روش UU، CU، CD تمامی مراحل آزمایش را به صورت اتوماتیک انجام می دهد.

مشخصات فنی:

فشار منفذی Pore Pressure، فشار برگشتی Back Pressure  ، فشار سلولی  Cell Pressure و تغیرات حجمی  Volume change به صورت تمام اتوماتیک و قابل مشاهده در نمایشگر می باشند.

قرائت تغییر حجم به صورت دیجیتال با دقت mm 01/0

اندازه گیری فشارها برحسب واحد دلخواه (بار، کیلو پاسکال، کیلو گرم بر سانتی متر مربع) با دقت 01/0 بار و یا 1 کیلو پاسکال

قابلیت اتصال به کامپیوتر توسط پرت USB و رسم نمودارهای مربوطه و تحلیل آن

قابلیت کنترل دستگاه از طریق کامپوتر

دارای سنسورهای فشار مارک Atek 16 Bar

سل نمونه جهت نمونه هایی با قطر 50 و 38 mm

مخرن آب از جنس پلکسی گلاس و پایه آلومینیومی همراه با شیرهای گازی

 

بازدید : 1186
دستگاه سه محوری خاک اتوماتیک
سایر محصولات شرکت ابزار آزمایش آروین
^
شرکت ابزار آزمایش آروین
حامی بانک اطلاعات صنعت ایران (Besi.co)