English

ابزار آزمایش آروین

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - شرکت تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی مکانیک خاک - شرکت تولید کننده تجهیزات

شرکت ابزار آزمایش آروینشرکت ابزار آزمایش آروین
متاسفانه به علت پایان اعتبار بسته عضویتی اطلاعات تماس این شرکت در دسترس نمی باشد.

مزور مخصوص هیدرومتری

مزور مخصوص هیدرومتری

کارایی:

مزور مدرج از صفر الی cc 1000 بدون لبه و از جنس شیشه به همراه در پوش لاستیکی جهت آزمایش هیدورمتری خاک مورد استفاده قرارد می گیرد.

بازدید : 697
مزور مخصوص هیدرومتری
سایر محصولات شرکت ابزار آزمایش آروین
^
شرکت ابزار آزمایش آروین
حامی بانک اطلاعات صنعت ایران (Besi.co)