English

ابزار آزمایش آروین

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - شرکت تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی مکانیک خاک - شرکت تولید کننده تجهیزات

شرکت ابزار آزمایش آروینشرکت ابزار آزمایش آروین
متاسفانه به علت پایان اعتبار بسته عضویتی اطلاعات تماس این شرکت در دسترس نمی باشد.

محلول استوک

محلول استوک

 کارایی :

این محلول در انجام آزمایش تعیین ارزش ماسه ای مورد استفاده قرار می گیرد که هر cc 85  محلول غلیظ استوک با 78/3 لیتر آب مقطر مخلوط می شود.

بازدید : 448
محلول استوک
سایر محصولات شرکت ابزار آزمایش آروین
^
شرکت ابزار آزمایش آروین
حامی بانک اطلاعات صنعت ایران (Besi.co)