English

ابزار آزمایش آروین

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - شرکت تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی مکانیک خاک - شرکت تولید کننده تجهیزات

شرکت ابزار آزمایش آروینشرکت ابزار آزمایش آروین
متاسفانه به علت پایان اعتبار بسته عضویتی اطلاعات تماس این شرکت در دسترس نمی باشد.

قالب ها و چکش تراکم

قالب تراکم خاک

قالب تراکم in4 و in 6 و چکش تراکم 5.5 پوندی و 10 پوندی     

قطعات قالبها آبکاری شده و ضد رنگ می باشد و چکش تراکم دارای رنگ الکترو استاتیک می باشند.

بازدید : 407
قالب ها و چکش تراکم
سایر محصولات شرکت ابزار آزمایش آروین
^
شرکت ابزار آزمایش آروین
حامی بانک اطلاعات صنعت ایران (Besi.co)