English

ابزار آزمایش آروین

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - شرکت تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی مکانیک خاک - شرکت تولید کننده تجهیزات

شرکت ابزار آزمایش آروینشرکت ابزار آزمایش آروین
متاسفانه به علت پایان اعتبار بسته عضویتی اطلاعات تماس این شرکت در دسترس نمی باشد.

دستگاه کامل پین هول

دستگاه کامل پین هول

کارایی:

جهت تعیین واگرایی خاک های غیر جسبنده طبق استاندارد ASTM D 4647 از این دستگاه استفاده می شود. این دستگاه همراه با قالب و فیلتر برنزی به قطر 38 MM و سوزن 1MM، شیشه مدرج، مخزن آب و پمپ آب کره ای عرضه می گردد.

بازدید : 496
دستگاه کامل پین هول
سایر محصولات شرکت ابزار آزمایش آروین
^
شرکت ابزار آزمایش آروین
حامی بانک اطلاعات صنعت ایران (Besi.co)